Ägg, klimat & miljö

Att äta ägg är både klimatsmart och belastar miljön mindre än många andra animaliska livsmedel. Det visar de livscykelanalyser av livsmedel som gjorts av Institutet för Livsmedel och Bioteknik, SIK.

Maten står för omkring 25 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser om man räknar alla utsläpp från jord till bord. Olika livsmedel påverkar klimatet olika mycket. Hur maten producerats är också betydelsefullt. Genom att välja rätt sorts mat, och mat som producerats på ett klimatsmart sätt, kan du göra en viktig insats för att minska växthuseffekten.


Livscykelanalyser

För att kunna bedöma hur en vara påverkar klimatet och miljön används Livscykelanalyser (LCA). Dessa beskriver produkters sammanlagda miljöbelastning och inkluderar så många led som möjligt från hela produktionskedjan. Här räknas exempelvis även energiförbrukning, utsläppen av klimatgaser vid tillverkningen av den gödsel som används för att få hönsens foderspannmål att växa bättre. Men också elanvändning tas med från butikens kyldisk där äggen förvaras. Allt för att ge en så sann bild som möjligt av äggens faktiska miljöpåverkan.

 

 

 

Källor: SIK, Livscykelanalys (LCA) av svenska ägg, Rapport Nr 783 2008, Göteborg, 2008 SIK, Greenhouse gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs, Rapport Nr 793, Göteborg, 2009 LRF, Maten och Miljön, Livscykelanalys av sju livsmedel, Stockholm, 2002 Livsmedelsverket, På väg mot miljöanpassade kostråd, Rapport 9 2008, Stockholm, 2008 Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas 

Foto: ©iStockphoto/Kadir Barcin
Foto, toppbild: ©Mocktail/Sara Hertzman Persson
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster