Stadgar för föreningen Svensk Fjäderfäskötsel

Branschorganisationen Svenska Ägg följer stadgarna för Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel. Gällande stadgar är antagna för första gången vid extrastämma den 8 april 2014 i Jönköping och antagna för andra gången vid ordinarie föreningsstämma den 22 maj 2014 i Skövde. 

 

Stadgar för FSF-Föreningen Svensk Fjäderfäskötsel                                                                                                   

Färdplan Svenska Ägg 2019-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster