Valberedning

Vid SFS-Svenska Äggs årsstämma den 12 mars 2019 i Halmstad utsågs en valberedning att bereda val till årsstämman 2020. Stämman fattade beslut om reviderad instruktion för valberedningens arbete som ska gälla intill årsstämman 2020.

Instruktion till valberedningen

Valberedningen efter årsstämman 2020 består av: 

Charlotte Norrman-Oredsson
 (sammankallande)
Tel 0708-52 52 58 
charlotte@skeagard.se

Axel Lagerfelt
Tel 070-829 93 98
axel@tolefors.se 

Lennart Andersson 
Tel 070-522 35 01
info@halelantbruk.se 

Anders Lindberg
Tel 070-556 75 31
anders.lindberg@skaneagg.se

Thomas Malmström 
Tel 070-776 24 00
thomas@mjab.eu

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster