Valberedning

Vid SFS-Svenska Äggs årsstämma den 10 mars 2022 utsågs en valberedning att bereda val till årsstämman 2023. 

Instruktion till valberedningen

Valberedningen efter årsstämman 2022 består av: 

Axel Lagerfelt (sammankallande)
Tel 070-829 93 98
axel@tolefors.se 

Hanna Johansson 
Tel 072-534 18 30 
hj@swedfarm.se

Lennart Andersson 
Tel 070-522 35 01
info@halelantbruk.se 

Anders Lindberg Lövborn
Tel 070-556 75 31
anders.lindberg@skaneagg.se

Thomas Malmström 
Tel 070-776 24 00
thomas@mjab.eu

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster