Valberedning

Vid SFS-Svenska Äggs årsstämma den 11 mars 2021 (digitalt) utsågs en valberedning att bereda val till årsstämman 2022. 

Instruktion till valberedningen

Valberedningen efter årsstämman 2021 består av: 

Axel Lagerfelt (sammankallande)
Tel 070-829 93 98
axel@tolefors.se 

Charlotte Norrman-Oredsson 
Tel 0708-52 52 58 
charlotte@skeagard.se

Lennart Andersson 
Tel 070-522 35 01
info@halelantbruk.se 

Anders Lindberg
Tel 070-556 75 31
anders.lindberg@skaneagg.se

Thomas Malmström 
Tel 070-776 24 00
thomas@mjab.eu

 

 

 

 

 

Foto: ©iStockphoto/Vicki Reid
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster