Producentråd

Producentrådet representerar äggproducenter från hela landet och äggproduktionens olika inhysningssystem. Producentrådet bevakar producenternas särintressen gentemot övriga
produktionsled i kedjan samt  bereder frågor till styrelsen.

Rådet har varje år minst fyra fysiska möten och därutöver telefonmöten.

Ordförande

Peter Andersson

070-658 93 11

40420@telia.com

Vice ordförande

Johanna Åberg

073-819 84 88

johanna.prasttorpsgardsagg@hotmail.com

                 

Ledamot

Emil Ericson

070-302 02 04

eelantbruk@gmail.com

 

Ledamot

Erik Martinsson

070-574 41 38

erik@landarkullen.se

 

 Ledamot

Martin Ohlson

072-550 42 30

martin@segerhult.com

Ledamot

Lars Knutsson

070-658 81 38

lars.knutsson@bordsjo.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packeriråd

Packerirådets uppdrag

 • Driva branschfrågor med berörda myndigheter
 • Framtagande, beredning och implementering av branschfrågor
 • Stödja konsumtionsökning av svenska ägg och äggprodukter
 • Struktur för kvalitetssäkring av det svenska ägget
 • Stötta Svenska Äggs medarbetare i det dagliga arbetet

Rådet sammanträder 4 gånger per år (fysiskt eller digitalt) och har ett rullande ordförandeskap.
 

Kläckeri- och unghönsråd

Kläckeri- och unghönsrådets uppdrag

 • Remissinstans för Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä (SSK).
 • Förmedla uppdrag till styrelsen gällande frågor som berör rådets medlemmar.
 • Hantera frågeställningar från Svenska Äggs styrelse samt bereda underlag för beslut.

Kläckeri- och unghönsrådet sammanträder två gånger om året och har ett rullande ordförandeskap.

Kontakt: Åsa Carlsson, asa.c@lohmannsverige.se, 072-3950074 

 

Foderråd

Mer info inom kort

 

Marknadsgrupp

Marknadsgruppen arbetar med marknadsföring av det svenska ägget. Det övergripande syftet med Svenska Äggs marknadsföring är att stimulera till en ökad nationell äggkonsumtion och preferens för svensk äggkvalitet. Det gör vi genom att kommunicera äggets fördelar i allmänhet och det svenska äggets fördelar i synnerhet.

Marknadsgruppen består av:

Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare, Svenska Ägg

Pernilla Alsén, kommunikatör, Svenska Ägg

Annica Lewander, Lewander & Co

Anne Wiik, Lewander & Co

Jörgen Ottebäck, Stjärnägg

Sara Svensson, Kronägg

Kjell Dahlin, Dava Foods

 

 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster