Bli medlem

Till medlem antas fysisk eller juridisk person som bedriver kommersiell verksamhet inom svensk äggnäring (minst 350 st höns). Intressemedlem (privatperson eller tjänsteman i företag verksamhet inom svensk äggnäring) kan upptas som medlem efter styrelsebeslut.

Medlemsavgift (per år): 200-350 kr beroende på regionförening
Fast serviceavgift (per år): 300 kr + moms
Rörlig serviceavgift (per år): 45 öre per värphönsplats för äggproducenter som levererar till packeri, eget eller externt, utanför packerirådet
2 öre per unghöna baserad på årlig uppfödningskapacitet för unghönsuppfödare

Har du frågor om medlemskap går det bra att kontakta Marie Lönneskog Hogstadius,
tel. 073-823 0890 eller via e-post kansliet@svenskaagg.se


Medlemsansökan

Fyll i nedanstående uppgifter och klicka på Skicka, så återkommer vi med bekräftelse på din ansökan.

Namn*
Adress*
Postnr, ort*
Hemsida 
Fakturaadress 
Fakturapostnr, ort 
Telefon 
E-post 
Företag 
Uppfödning (ant. djur/år) 
Äggproduktion (ant. höns) 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster