EU-förordning om eko skjuts upp

Uppdatering 16/9-20:

EU-kommissionen har nu lagt fram förslaget om att skjuta upp tillämpningen av nya förordningen för ekologisk produktion (nr 2018/848) ett år, så att den istället börjar tillämpas den 1 januari 2022.

Förändringen gäller enbart datum, inga produktionsregler kommer att ändras. Förslaget är därmed väl förankrat och enligt Jordbruksverket kan vi nu utgå ifrån att tillämpningen verkligen skjuts fram ett år. Själva beslutet om ändring av förordningen, som fattas av rådet och Europaparlamentet, är förhoppningsvis klart i november. Detta ger alla mer tid att förbereda införandet av den nya förordningen, så att övergången blir så smidig som möjligt.


Enligt ett förslag från EU-kommissionen, 4 september, kommer EU :s nya förordning för ekologisk produktion att skjutas upp ett år och träda i kraft först 1 januari 2022.

Förslaget är inte formellt godkänt av parlamentet och rådet ännu, men allt talar för att uppskjutandet kommer att godkännas vid nästa möte i mitten av september. Det är alltså tre lagstiftande organ som ska anse att det är lämpligt att skjuta upp tillämpningen av de nya ekoreglerna ett år; kommissionen (som har initiativrätt), rådet och parlamentet. Uppskjutandet har förordats av medlemsstaterna och parlamentet, då man sett det som omöjligt att få alla regler klara fram till implementering. Detta innebär att det nya datumet för när reglerna träder i kraft kan bli den 1 januari 2022.

De regler som har övergångstid, som självförsörjningsgrad, utgångshål och verandor, träder också i kraft ett år senare jämfört med vad som annars hade gällt. Ni har alltså samma tidsperiod efter ikraftträdandet att anpassa era byggnader till de nya reglerna.

OBS! Viktigt att notera är att man fortfarande måste anmäla sin ekologiska unghönsproduktion till certifiering i år, enligt den nya svenska föreskriften SJVFS 2015:29. Det är alltså viktigt att den som vill kunna använda övergångstiden för ekologisk unghönsproduktion anmäler sig omgående för att vara certifierad enligt de nationella reglerna senast 1 december 2020.”

 

Frågor om ekoregler? Kontakta: Åsa Odelros, asa@svenskaagg.se eller 070-697 66 11

Publicerat 2020-09-16
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster