Kunskap och rådgivning för stärkt smittskydd

Nu ska fjäderfäbranschen bli ännu bättre på smittskydd. Svenska Äggs projekt Stärkt Smittskydd fokuserar på det praktiska smittskyddsarbetet. Med höjd kunskap och stärkta rutiner kan både djurhälsa, arbetsbörda och ekonomi besparas mycket.

I samband med de senaste årens utbrott av fågelinfluensa konstaterade fjäderfänäringen ett behov av att stärka kunskapen om smittskydd. Sjukdomsutbrott av exempelvis fågelinfluensa och newcastlesjuka är både arbetsmässigt och ekonomiskt mycket kännbara för företagen, förutom den uppenbara negativa påverkan på djurens välfärd.

Branschorganisationen Svenska Ägg har beviljats medel för projektet Stärkt smittskydd. Projektet har upphandlats genom Jordbruksverket med medel från Landsbygdsprojektet.

Vad ska det leda till?

Med god kunskap om biosäkerhet och smittskydd kan antalet utbrott och smittspridning av exempelvis fågelinfluensa, newcastlesjuka samt andra sjukdomar såsom salmonella minska. Syftet med detta projekt är således att öka kunskapen, men också förståelsen, av en god biosäkerhet och ett väl utarbetat och gårdsanpassat smittskyddsarbete.

Syftet med projektet är också att skapa ett informativt, lättförståeligt och modernt informationsunderlag. Denna information ska finnas tillgänglig även efter avslutat projekt.

Pågår i två år

Projektet kommer att pågå under främst 2022 och 2023. Projektledare är Sofia Hollstedt, produktionsrådgivare på Svenska Ägg. Med i projektgruppen är även Svenska Äggs medarbetare Emily Wallström, produktionsutvecklare samt Marike Gunnarsson, veterinär.

Projektet sker i tätt samarbete med Jordbruksverket samt även Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Aktiviteter

Genom en kombination av olika aktiviteter är målet att nå en stor del av företagen inom äggnäringen. Projektet innefattar allt från kunskapsinhämtning, kursverksamhet och branschgemensamma handlingsplaner. Aktiviteterna kommer att ha tydligt definierade målgrupper såsom exempelvis beslutsfattare, djurskötare, veterinärer eller fristående aktörer som arbetar med näringen.

 • Studiecirklar med fokus på gårdsanpassade handlingsplaner
 • Individuell gårdsrådgivning
 • Fysiska kurser
 • Digitala kurser
 • Informationsmaterial
 • Gästföreläsningar och artiklar

Parallellt med Svenska Äggs projekt Stärkt Smittskydd, driver även branschorganisationen Svensk Fågel ett liknande projekt med samma namn. 

   

 

 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster