Sol och värme bromsar smittspridningen

Flyttfåglarnas färd genom Sverige pågår fortfarande, men sol och värme hjälper till att bromsa smittspridningen av fågelinfluensa. Senaste konstaterade fallet av fågelinfluensa på tamfågel gjordes 20 april i Skåne. Nu sänker Jordbruksverket, efter samråd med SVA, skyddsnivån för fåglar som hålls för egen konsumtion, användning eller som sällskapsdjur vilket bland annat innebär att hobbyhöns får gå ute. Risken för introduktion av fågelinfluensa är dock fortfarande förhöjd och det är viktigt att upprätthålla smittskyddet och bland annat ge foder och vatten under tak. 

Hittills i år har 22 besättningar med tamfågel drabbats av fågelinfluensa. De allra flesta i södra Sverige. I Skåne finns fortfarande ett område som berörs av restriktioner och skyddsnivå 3, vilket innebär skärpta krav kring att tamfåglar ska hållas inomhus för att förhindra kontakt med vilda fåglar. Dessutom råder förbud mot vissa transporter och förflyttningar.

I övriga Sverige gäller fortfarande skyddsnivå 2 för kommersiella anläggningar. 

För fåglar i fångenskap, till exempel hobbyhöns, gäller inte skyddsnivå 2 längre. Det innebär att hobbyhöns inte behöver vara inhägnade när de är ute. Det är viktigt att fortsatt skydda sina fåglar mot smitta och följa de restriktioner som gäller.

Mer information på Jordbruksverkets hemsida.

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster