”Svenska konsumenter är väl medvetna om de mervärden som svenska ägg står för”

Efter en ovanligt lång och intensiv period av fågelinfluensa, då alla fjäderfä på grund av smittrisken har hållits inomhus, har Jordbruksverket nu gett grönt ljus att släppa ut hönsen igen. Äggbristen, som märks av på vissa håll, tydliggör svenska konsumenters vilja att köpa svenska ägg.

I slutet av 2020 konstaterades säsongens första fågelinfluensautbrott i Sverige. Därefter fortsatte utbrotten, både bland kommersiella fågelbesättningar och hobbybesättningar. Fågelinfluensaviruset, som är luftburet och sprids med vilda fåglar, var tyvärr svårt att få stopp på. Av Svenska Äggs 270 äggproducenter drabbades 8 och sammantaget avlivades omkring 1,5 miljoner av landets omkring 9 miljoner värphöns.

Detta har lett till att tillgången på ägg på vissa håll varit begränsad, samtidigt som efterfrågan på svenska ägg är fortsatt stor.

–  Vi har full förståelse för att man blir besviken och frustrerad om man inte kan köpa svenska ägg. Det visar att svenska konsumenter är väl medvetna om de mervärden som svenska ägg står för, bland annat vad gäller salmonellafrihet och produktion utan antibiotika. Svenska ägg är säkra ägg, säger branschorganisationen Svenska Äggs verksamhetsledare Marie Lönneskog Hogstadius.

Trots att läget i branschen fortfarande är ansträngt ser man nu ljuset i tunneln.  

– Alla i äggbranschen är lättade över att den värsta faran nu är över och att Jordbruksverket gett grönt ljus till att släppa ut hönsen igen. Förhoppningsvis ser vi snart en balans mellan tillgång och efterfrågan på ägg, säger Marie Lönneskog Hogstadius.
 

Hon vill även lyfta fram det goda samarbetet med svenska myndigheter och andra organisationer när det gäller det omfattande arbete och insatser som fågelinfluensan krävt de senaste månaderna.

– Myndigheterna har arbetat hårt för att hantera utbrotten. Vi är väldigt glada för det goda samarbetet och vill rikta ett stort tack till alla inblandade.


Mer information om fågelinfluensan hos Jordbruksverket: jordbruksverket.se/fågelinfluensa

 

 

Publicerat 2021-06-17
  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster