Höjd risk för fågelinfluensa – höjd skyddsnivå i södra Sverige

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån från nivå 1 till nivå 2 i södra Sverige för att skydda svenska fågelbesättningar. 

Just nu är det höjd risk för smitta i hela Sverige. I vissa områden i södra Sverige är risken extra hög och där gäller nu skyddsnivå 2. Det gäller i dessa områden:

 • Blekinge län
 • Gotlands län
 • Hallands län
 • Kalmar län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Västra Götalands län
 • Östergötlands län
 • Örebro län
 • Ett område på 20 kilometer runt hela Vättern

Karta över områden där skyddsnivå 2 gäller

För att minska risken för smitta finns olika skyddsnivåer med åtgärder för att skydda tama fjäderfän och andra fåglar mot fågelinfluensa. Skyddsnivåerna kan omfatta hela landet eller vissa områden och det kan vara olika skyddsnivåer i olika delar av landet.

Baserat på tidigare utbrott och positiva fall på vilda fåglar har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) identifierat i vilka delar av landet är extra hög för nya utbrott. Utifrån utveckling av fågelinfluensa i Europa och fynd i Sverige gör SVA också kontinuerliga lägesbedömningar och baserat på detta har Jordbruksverket beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i delar av Sverige.

– Vi gör det här för att skydda fjäderfä från smittan. I de områden där risken bedöms som extra hög ska man bland annat hålla sina fjäderfän inomhus, säger Katharina Gielen, tf. smittskyddschef på Jordbruksverket.

Det här gäller i områden med skyddsnivå 2 när du föder upp eller håller fjäderfän för att producera kött, konsumtionsägg eller andra produkter som du säljer till andra:

 • Fjäderfän ska hållas inomhus och de får inte gå ut i någon form av inhägnad.
 • Om det undantagsvis inte går att genomföra eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande kan ankor, gäss, och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
 • Du ska övervaka hälsoläget för att tidigt kunna upptäcka misstänkta fall av fågelinfluensa.
 • Du får ha behållare för badvatten i inhägnaden om vattnet skyddas från vilda and- och vadarfåglar.

Vilken nivå som är aktuell styrs av den riskbedömning som Jordbruksverket gör tillsammans med SVA, man följer situationen när det gäller fågelinfluensa både nationellt och internationellt för att snabbt kunna ändra skyddsnivå om smittläget förändras.

Mer information på Jordbruksverkets hemsida.

 

Publicerat 2021-12-08
 • Branschorganisationen Svenska Ägg
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster
 • Telefon +46 73- 823 08 90
 • Besöks- och leveransadress:
 • Klustervägen 13
 • 585 76 Vreta Kloster