Regeringen utlovar stöd till fjäderfänäringen 

Finansminister Mikael Damberg och landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.
Foto: Regeringskansliet

Med anledning av den senaste tidens ökade kostnader på insatsvaror för jordbruket föreslår regeringen ett stödpaket på 1 miljard kronor till lantbrukare och växthusföretag.

Det rådande kostnadsläget innebär att lantbrukare kan behöva minska, eller i värsta fall avsluta, sin verksamhet. Stödpaketet ska ge kompensation på kort sikt och underlätta för dessa företag i nuvarande situation med ett högre kostnadsläge. Det är viktigt att under denna svåra tid då många lantbrukare och växthusodlare känner oro stödja sektorn och därmed också trygga fortsatt svensk livsmedelsproduktion i linje med målen i livsmedelsstrategin, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Riktat stöd till fjäderfäsektorn
Regeringens förslag är ett stödpaket på en miljard kronor, där man lyfter fram fjäderfä- och grisektorerna samt växthusföretagen som särskilt hårt drabbade av kostnadsökningar. Därför avser man att skjuta till 300 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2022, för ett tillfälligt ekonomiskt stöd riktat till dessa sektorer.

– Situationen är tuff för många lantbrukare nu, många är oroliga och får inte ihop sina kalkyler. Detta riskerar att få konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion, därför är stödpaketet en viktig åtgärd, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg i en kommentar.

Sänkt skatt på diesel
Utöver detta föreslår regeringen att skattenedsättningen för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet höjs tillfälligt med 2 kronor per liter, utöver den nedsättningen som finns idag. Detta beräknas kosta totalt ca 700 miljoner kronor. Regeringen bedömer att cirka 26 000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Exakt hur stödet kommer att utformas och betalas ut har regeringen inte redogjort för i skrivande stund. Sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk - mer info.

I media

Kostnadskrisen och stödpaketet har uppmärksammats på flera håll i media den senaste tiden, bland annat har äggproducenterna Magnus Lorin och Mattias Bengtsson uttalat sig om läget.
Se/hör reportagen nedan:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/efterlangtat-miljardstod-for-svenska-bonder

https://sverigesradio.se/artikel/tuffa-tider-for-aggproducenter-vill-hoja-priserna

 

  • Branschorganisationen Svenska Ägg
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster
  • Telefon +46 73- 823 08 90
  • Besöks- och leveransadress:
  • Klustervägen 13
  • 585 76 Vreta Kloster